Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Michelle Wever Photography kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Michelle Wever Photography, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Michelle Wever Photography verstrekt. Michelle Wever Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

WAAROM MICHELLE WEVER PHOTOGRAPHY GEGEVENS NODIG HEEFT

Michelle Wever Photography verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Michelle Wever Photography jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MICHELLE WEVER PHOTOGRAPHY GEGEVENS BEWAART

Michelle Wever Photography bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Michelle Wever Photography verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Michelle Wever Photography worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Michelle Wever Photography gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Michelle Wever Photography maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Michelle Wever Photography bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Michelle Wever Photography te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Michelle Wever Photography heeft hier geen invloed op.
Michelle Wever Photography heeft Google geen toestemming gegeven om via Michelle Wever Photography verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Michellewever.nl. Michelle Wever Photography zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Michelle Wever Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Michelle Wever Photography maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Michelle Wever Photography verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Michelle Wever Photography op via info@michellewever.nl. Michellewever.nl is een website van Michelle Wever Photography.

Michelle Wever Photography is als volgt te bereiken:
Postadres & vestigingsadres: Scheldestraat 61, 9725 KP, Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50106643
Telefoon: +31619095446
E-mailadres: info@michellewever.nl